1900 561 558
( 2000đ/phút )

Tuần Lễ Vàng

Tin tức  | 


Tuần Lễ Vàng

Trong thời gian diễn ra hoạt động, mỗi ngày Quý Tiên Hữu duy trì nạp từ 100k VND trở lên sẽ được nhận thưởng.

Thời gian:  00:00 ngày 17/09 -  23:59 ngày 23/09/2016 

Phần thưởng

Ngày 12016 Túi Bạc
Ngày 2500 KNB Khóa
Ngày 325 Thể Lực Đơn Vừa
Ngày 450 Đá Pháp Bảo 1
Ngày 535 Đá Cường Hóa Trung
Ngày 65 Túi Đá Ngẫu Nhiên Lv3
Ngày 75 Bùa Trận-EXP (Lớn)
Đủ 7 ngày1 Bùa Chí Mạng-Cam + 10 Bùa Trận-EXP (Lớn)

Bùa Trận - EXP (Lớn) dùng để gộp vô Bùa trận pháp bất kỳ để nhận 1000 EXP Bùa Trận.

Lưu ý:

- Phần thưởng sẽ được gửi qua thư vào ngày hôm sau.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ.

- Mỗi ngày chỉ được nhận thưởng 1 lần duy nhất.

- Riêng phần thưởng 7 ngày Quý Tiên Hữu phải nạp liên tục 7 ngày, mỗi ngày nạp từ 200k VND trở lên mới được nhận thưởng.