1900 561 558
( 2000đ/phút )

EVENT QUÀ NẠP LŨY TIẾN

Tin tức  | 


EVENT QUÀ NẠP LŨY TIẾN

Người chơi tích lũy nạp tiền trong ngày cứ đủ 100k sẽ nhận được 1 phần quà, tối đa mỗi người chơi chỉ nhận được 10 phần quà mỗi ngày.

Thời gian:  00:00 ngày 13/09 -  23:59 ngày 15/09/2016 

Phần thưởng

Tích Lũy Nạp Trong Ngày1 Phần Quà Bao Gồm
100K1 Túi Bùa Trận Cam Ngẫu Nhiên
1 Bùa Trận-EXP (Lớn)
20 Thể Lực Đơn Vừa

Bùa Trận - EXP (Lớn) dùng để gộp vô Bùa trận pháp bất kỳ để nhận 1000 EXP Bùa Trận.

Lưu ý:

- Phần thưởng sẽ được gửi qua thư vào ngày hôm sau.

- Mỗi người chơi chỉ được nhận tối đa 10 phần quà mỗi ngày khi nạp từ 1 triệu VND trở lên