[EVENT] - TUYẾT CẦU MÙA ĐÔNG

Từ đến

Event 7 : Tuyết Cầu Mùa Đông

Sự kiện | 


Event 7 : Tuyết Cầu Mùa Đông

Event 7 : Tuyết Cầu Mùa Đông

Thời gian: từ 10:00 02/12 - 23:59 08/12/2016

Nội dung : Người chơi đánh quái hoặc phó bản sẽ xác suất nhận được Tuyết Cầu, dùng Tuyết Cầu có thể đổi các vật phẩm quý hiếm