[EVENT] - TUYẾT CẦU MÙA ĐÔNG

Từ đến

Event 1: Khuyến mãi Nạp thẻ

Sự kiện | 


Event 1: Khuyến mãi Nạp thẻ

Event 1: Khuyến mãi Nạp thẻ

Thời gian: từ 10:00 02/11 - 23:59 08/12/2016

Nội dung: Nạp thẻ đạt mốc sẽ được nhận thưởng, nạp càng nhiều nhận càng nhiều, reset lúc 3h sáng mỗi ngày

Chúc quý Tiên Hữu có những thời gian thư giãn vui vẻ với Bàn Long 3D.