[EVENT] - TRI ÂN NHÀ GIÁO

Từ đến

Event 8: Tích lũy Tiêu Phí

Sự kiện | 


Event 8: Tích lũy Tiêu Phí

Event 8: Tích lũy Tiêu Phí

Thời gian: từ 10:00 18/11 - 23:59 24/11/2016

Nội dung: Tích lũy tiêu phí mỗi 100 KNB sẽ nhận thưởng ( không giới hạn số lần nhận)

Chúc quý Tiên Hữu có những thời gian thư giãn vui vẻ với Bàn Long 3D.