[EVENT] - TRI ÂN NHÀ GIÁO

Từ đến

Event 7 : Lam Thạch Bảo Ngọc

Sự kiện | 


Event 7 : Lam Thạch Bảo Ngọc

Event 7 : Lam Thạch Bảo Ngọc

Thời gian : từ 10:00 18/11 - 23:59 24/11/2016

Nội dung : Người chơi đánh quái hoặc phó bản sẽ xác suất nhận được  Lam Thạch, Lam Thạch dùng có thể đổi các vật phẩm quý hiếm