[EVENT] - TRI ÂN NHÀ GIÁO

Từ đến

Event 4 :Vòng Quay Bảo Thạch

Sự kiện | 


Event 4 :Vòng Quay Bảo Thạch

Event 4 :Vòng Quay Bảo Thạch

Thời gian : từ 10:00 18/11 - 23:59 24/11/2016

Nội dung : Trong thời gian sự kiện, Vòng Quay Rút Thưởng sẽ được cố định các phần thưởng sau, cơ hội trúng thưởng vật phẩm quý hiếm sẽ tăng lên.