[EVENT] - TRI ÂN NHÀ GIÁO

Từ đến

Event 2 : Cửa Hàng Ưu Đãi

Sự kiện | 


Event 2 : Cửa Hàng Ưu Đãi

Event 2 : Cửa Hàng Ưu Đãi

Thời gian : từ 10:00 18/11 - 23:59 24/11/2016

Nội dung : Người chơi có thể dùng KNB để đổi những vật phẩm với giá ưu đãi.