[EVENT] - HỒ LÔ NGỌC TUYỀN

Từ đến

Event 7 : Hồ Lô Ngọc Tuyền

Sự kiện | 


Event 7 : Hồ Lô Ngọc Tuyền

Event 7 : Hồ Lô Ngọc Tuyền

Thời gian : Từ 10:00 04/11 - 23:59 10/11/2016

Nội dung : Người chơi đánh quái hoặc phó bản sẽ xác suất nhận được Hồ Lô, dùng Bình Rượu có thể đổi các vật phẩm quý hiếm