[EVENT] - HỒ LÔ NGỌC TUYỀN

Từ đến

Event 4 :Vòng Quay Trân Phẩm

Sự kiện | 


Event 4 :Vòng Quay Trân Phẩm

Event 4 :Vòng Quay Trân Phẩm

Thời gian : 10:00 04/11 - 23:59 10/11/2016

Nội dung : Trong thời gian sự kiện, Vòng Quay Rút Thưởng sẽ được cố định các phần thưởng sau, cơ hội trúng thưởng vật phẩm quý hiếm sẽ tăng lên.