[EVENT] - HỒ LÔ NGỌC TUYỀN

Từ đến

Event 3 : Nạp lần đầu mỗi ngày

Sự kiện | 


Event 3 : Nạp lần đầu mỗi ngày

Event 3 : Nạp lần đầu mỗi ngày

Thời gian : từ 10:00 04/11 - 23:59 10/11/2016

Nội dung : Mỗi ngày nạp lần đầu mệnh giá bất kỳ có thể nhận thưởng ( reset lúc 3h sáng)