[EVENT] - BẢO RƯƠNG THẦN BÍ

Từ đến

Event 7 : Bảo Rương Thần Bí

Sự kiện | 


Event 7 : Bảo Rương Thần Bí

Event 7 : Bảo Rương Thần Bí

Thời gian: từ 10:00 11/11 - 23:59 17/11/2016

Nội dung : Người chơi đánh quái hoặc phó bản sẽ xác suất nhận được Bảo Rương, dùng Bảo Rương có thể đổi các vật phẩm quý hiếm