[EVENT] - BẢO RƯƠNG THẦN BÍ

Từ đến

Event 4 :Vòng Quay Mãnh Thú

Sự kiện | 


Event 4 :Vòng Quay Mãnh Thú

Event 4 :Vòng Quay Mãnh Thú

Thời gian: từ 10:00 11/11 - 23:59 17/11/2016

Nội dung : Trong thời gian sự kiện, Vòng Quay Rút Thưởng sẽ được cố định các phần thưởng sau, cơ hội trúng thưởng vật phẩm quý hiếm sẽ tăng lên.