[EVENT] - BẢO RƯƠNG THẦN BÍ

Từ đến

Event 3 : Nạp lần đầu mỗi ngày

Sự kiện | 


Event 3 : Nạp lần đầu mỗi ngày

Event 3 : Nạp lần đầu mỗi ngày

Thời gian: từ 10:00 11/11 - 23:59 17/11/2016

Nội dung : Mỗi ngày nạp lần đầu mệnh giá bất kỳ có thể nhận thưởng ( reset lúc 3h sáng)