[EVENT] - BẢO RƯƠNG THẦN BÍ

Từ đến

Event 2 : Cửa Hàng Ưu Đãi

Sự kiện | 


Event 2 : Cửa Hàng Ưu Đãi

Event 2 : Cửa Hàng Ưu Đãi

Thời gian: từ 10:00 11/11 - 23:59 17/11/2016

Nội dung : Người chơi có thể dùng KNB để đổi những vật phẩm với giá ưu đãi.