1900 561 558
( 2000đ/phút )

Pháp Sư

Hướng dẫn


Pháp Sư

Hệ phái cung thủ sẽ có 2 nhân vật Nam và Nữ cho các Tiên Hữu có thể lực chọn tham gia game.

Bàn Long 2.1

Kỹ năng chiến đấu gồm 4 kỹ năng: 

Hoa Thiên Hỏa

Kỹ năng đơn chiến, tấn công 1 mục tiêu.

Vạn Hoa Kiếp

Kỹ năng đánh nhóm, tấn công kẻ địch xung quanh.

Lang Đào

Kỹ năng đánh nhóm, tấn công mục tiêu và 5 kẻ địch xung quanh gây Choáng 1.5 giây.

Vạn Chú

Kỹ năng đánh nhóm, khiến mục tiêu không thể dùng kỹ năng.