1900 561 558
( 2000đ/phút )

Kiếm Sĩ

Hướng dẫn


Kiếm Sĩ

Hệ phái cung thủ sẽ có 2 nhân vật Nam và Nữ cho các Tiên Hữu có thể lực chọn tham gia game.

Bàn Long 2.1

Kỹ năng chiến đấu gồm 4 kỹ năng: 

Phá Diệt Trảm

Kỹ năng đơn chiến, tấn công 1 mục tiêu.

Hỏa Thiêu Dã

Kỹ năng đánh nhóm, tấn công 6 kẻ địch gần nhất.

Khiếp Hỏa Trượng

Kỹ năng đơn chiến, tấn công 1 mục tiêu.

Mãng Long Kích

Kỹ năng đơn chiến, lao nhanh về phía địch và giảm tốc mục tiêu 6  giây.