1900 561 558
( 2000đ/phút )

Hướng Dẫn Nhập CODE

Hướng dẫn


Nhấp vào giao diện "Quà" 

 

Chọn mục "Code"

 

Nhập Code vào "Ô trống", bấm “Xác nhận”

 

Hệ thống sẽ thông báo "Nhập code thành công"

 

Vào "Hộp thư" để nhận quà từ Code