1900 561 558
( 2000đ/phút )

Hệ Thống VIP Bàn Long 3D

Hướng dẫn


Hệ thống VIP Bàn Long 3D được chia thành 16 bậc, VIP càng cao thì các Tiên Hữu càng nhận được nhiều ưu đãi hơn.

VIP 1

Chỉ cần 60 KNB, quý Tiên Hữu sẽ lên được VIP 1 với nhiều ưu đãi.

VIP 2

Quý Tiên Hữu cần nạp 300 KNB để sở hữu VIP 2.

VIP 3

Quý Tiên Hữu cần nạp 500 KNB để sở hữu VIP 3

VIP 4

Quý Tiên Hữu cần nạp 1000 KNB để sở hữu VIP 4.

VIP 5

Quý Tiên Hữu cần nạp 2000 KNB để sở hữu VIP 5, nhận ngay cực phẩm cánh Lưu Ly và Mở truyền tống vô hạn.

VIP 6

Quý Tiên Hữu cần nạp đủ 3000 KNB để đạt được VIP 6.

VIP 7

Quý Tiên Hữu cần nạp đủ 5000 KNB để đạt được VIP 7.

VIP 8

Quý Tiên Hữu cần nạp đủ 7000 KNB để đạt được VIP 8. Nhận ngay cực phẩm cánh Ma Đồng.

VIP 9

Quý Tiên Hữu cần nạp đủ 10 000 KNB để đạt được VIP 9

VIP 10

Quý Tiên Hữu cần nạp đủ 15 000 KNB để đạt được VIP 10. Nhận ngay cực phẩm cánh Anh Chiêu.

VIP 11

Quý Tiên Hữu cần nạp đủ 20 000 KNB để đạt được VIP 11

VIP 12

Quý Tiên Hữu cần nạp đủ 40 000 KNB để đạt được VIP 12

VIP 13

Quý Tiên Hữu cần nạp đủ 80 000 KNB để đạt được VIP 13

VIP 14

Quý Tiên Hữu cần nạp đủ 120 000 KNB để đạt được VIP 14

VIP 15

Quý Tiên Hữu cần nạp đủ 180 000 KNB để đạt được VIP 15

VIP 16

Quý Tiên Hữu cần nạp đủ 300 000 KNB để đạt được VIP 16

Chúc quý Tiên Hữu có những phút giây thư giãn thoải mái với Bàn Long 3D.