1900 561 558
( 2000đ/phút )

Hệ Thống Nhân Vật

Hướng dẫn


Hệ Thống Nhân Vật 

Bàn Long 3D được chia thành 3 hệ phái gồm: Cung Thủ, Kiếm Sĩ, Pháp Sư.

Mỗi hệ phái sẽ có những đặc trưng khác nhau 

Cung Thủ

Bàn Long 2.1

Kỹ năng chiến đấu gồm 4 kỹ năng: 

Cung Thủ thích hợp với chiến đấu 1 vs 1 với điểm mạnh là có lực sát thương và bạo kích cao, có thể kết liễu nhanh đối thủ, nhưng với lượng máu khiêm tốn và yếu hơn với chiến đấu đoàn đội nếu không được bảo vệ tốt.

Kiếm Sĩ

Kỹ năng chiến đấu:

Kiếm Sĩ sở hữu sức tấn công và lượng máu cao, khi tham gia cận chiến có nhiều lợi thế nhưng thiếu kỹ năng không chế nên khó tấn công được đối phương.

Pháp Sư

Kỹ năng chiến đấu:

Pháp Sư sở hữu các chỉ số khá đồng đều và mạnh hơn về khống chế đối phương, với sát thương rộng sẽ hỗ trợ tốt cho chiến đấu đoàn đội nhưng sẽ bị thua thiệt khi tham chiến 1vs 1.