1900 561 558
( 2000đ/phút )

Hệ Thốn Cánh

Hướng dẫn


Bàn Long 3D xin chào quý Tiên Hữu.

Hệ Thống Cánh

Kích Hoạt Cánh

Để kích hoạt các loại cánh, quý Tiên Hữu cần phải thu thập đủ "Lông Vũ" của cánh thông qua phó bản "Oan Hồn Đài" hoặc thông qua các sự kiện của game.

Cường Hóa Cánh

Thực hiện cường hóa cánh, quý Tiên Hữu cần phải thủ thập các "Lông Vũ" của mỗi loại cánh hoặc sử dụng "Dực Hồn" để thay thế. "Dực Hồn" có thể tìm kiếm trong các phó bản hoặc mua trên Cửa Hàng.

Lưu ý:

Lực chiến tất cả các cánh đã mở sẽ cộng dồn cho nhân vật

- Quý Tiên Hưu đăng nhập liên tục 2 ngày khi tham gia sever mới sẽ nhận ngay cực phẩm cánh "Phượng Linh".

CánhHình ảnhKỹ Năng Cánh
Ảo LinhBàn Long 3D

Đoạt Hồn Phách: Khiến mục tiêu chịu sát thương bằng 830% lực tấn công

Thời gian chờ: 47 giây

Hắc ÁmBàn Long 3D

Cửu Thiên Lôi: Tấn công 6 mục tiêu xung quanh gây 320% sát thương.

Thơi gian chờ: 40 giây

Ám NhaBàn Long 3D

Hàn Băng Đạn: Liên kích 5 lần vào mục tiêu, gây sát thương bằng 495% lực tấn công.

Thời gian chờ: 35 giây

Kim ÔBàn Long 3D

Viêm Long Trận: Tấn công 6 mục tiêu xung quanh, gây 500% sát thương trong 3 giây.

Thời gian chờ: 50 giây

Phượng LinhBàn Long 3D

Mãng Hỏa Kích: Khiến mục tiêu chịu sát thương 100% lực tấn công và choáng 3 giây.

Thời gian chờ: 55 giây.

Lưu LyBàn Long 3D

Hỏa Liêu Nguyên: Tần công 6 mục tiêu xung quanh, gây 300% sát thương trong 2 giây.

Thời gian chờ: 35 giây.

Ma ĐồngBàn Long 3D

Nhược Phong Ấn: Mục tiêu bị giảm 15% công và thủ trong 8 giây.

Thời gian chờ: 80 giây

Huyền MinhBàn Long 3D

Sương Hàn Kích: Khiến mục tiêu chịu sát thương bằng 600% lực tấn công.

Thời gian chờ: 40 giây.

Anh ChiêuBàn Long 3D

Hồi Xuân Thuật: Hồi ngay 20% sinh lực trong 30 giây

Thời gian chờ: 30 giây.

Tu LaBàn Long 3D

Bá Giả Vô Song: Vô địch 4 giây, miễn dịch tất cả sát thương, khống chế.

Thời gian chờ: 60 giây.

Trụy MaBàn Long 3D

Thị Huyết Công: Bản thân tăng 15% phòng thủ và tấn công trong 8 giây.

Thời gian chờ: 80 giây

Úy LamBàn Long 3D

Thủy Lao Thuật: Gây sát thương cho mục tiêu bằng 150% lực tấn công đồng thời choáng 4 giây

Thời gian chờ: 55 giây

Úy LamBàn Long 3D

Địa Ngục Diệm: Tấn công 6 kẻ địch xung quanh, gây 400% sát thương

Thời gian chờ:40 giây.