1900 561 558
( 2000đ/phút )

Cung Thủ

Hướng dẫn


Cung Thủ

Hệ phái cung thủ sẽ có 2 nhân vật Nam và Nữ cho các Tiên Hữu có thể lực chọn tham gia game.

Bàn Long 2.1

Kỹ năng chiến đấu gồm 4 kỹ năng: 

Pha Phong Tiễn

Kỹ năng đơn chiến, tấn công 1 mục tiêu.

Thiên Tinh Lưu

Kỹ năng đánh nhóm, tấn công 6 kẻ địch gần nhất.

Diệt Ma Lôi

Kỹ năng đơn chiến, tấn công 1 mục tiêu và trói chân 2 giây.

Huyền Lôi Trận

Kỹ năng đơn chiến, đẩy lui mục tiêu và giảm tốc 3 giây.