1900 561 558
( 2000đ/phút )

Bảo Vệ Tài Khoản Chơi Ngay

Hướng dẫn


Giới thiệu

Bảo vệ tài khoản là hình thức hỗ trợ dành cho người chơi Bàn Long 3D bằngtài khoản Chơi Ngay. Với tính năng này, dù cho người chơi có cài lại trò chơi hay đổi thiết bị cũng có thể đăng nhập trên nhân vật cũ.

Hướng dẫn sử dụng

Người chơi có thể kích hoạt tính năng Bảo vệ tài khoản bằng cách nhấn vào nút Hỗ Trợ như hình bên dưới.

Kế tiếp, người chơi nhấn vào nút Bảo vệ tài khoản chơi ngay, sau đó tiến hành đăng ký Email và mật khẩu cho tài khoản chơi ngay. Lưu ý: Người chơi cần đăng nhập vào email vừa đăng ký để nhấn vào đường liên kết xác nhận.

 

Sau khi đăng ký thành công, tài khoản chơi ngay của người chơi sẽ được gắn liền với địa chỉ Email. Trong trường hơp muốn khôi phục tài khoản. Người chơi chỉ cần nhấn vào nút Khôi phục tài khoản chơi ngay vào đăng nhập vào Email và mật khẩu đã đăng ký để khôi phục tài khoản

 

Bổn Trang cũng khuyến nghị người chơi nên nhấn chọn và đăng ký số CMND cho tài khoản chơi ngay để có thể nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.