1900 561 558
( 2000đ/phút )

Trận Pháp

Bí kíp


Hướng Dẫn Tính Năng Trận Pháp

Với tính năng Trận Pháp các Tiên Hữu sẽ nhận được các bùa Trận Pháp các bùa này sẽ tăng rất nhiều điểm thuộc tính và lực tấn công cho các Tiên Hữu.

Các bước sử dụng Trận Pháp

Bước 1

Tính năng Trận Pháp sẽ được khai mở khi các Tiên Hữu đạt cấp 40.

Bước 2

Tại phần "Nhận Bùa Trận" các Tiên Hữu Sử dụng "Bạc" để quay trận pháp, trận pháp càng cao thì phần chất Bùa Trận nhận được càng cao.

Bước 3

Các Tiên Hữu vào phần "Dùng Trận Pháp" sau khi quay trận xong và chọn các Bùa trận cao để trang bị cho nhân vật.

Cứ mỗi 10 cấp Tiên Hữu sẽ nhận được thêm 1 ô trận pháp, và dùng "Ghép Trận" pháp để "Tăng Cấp" cho Bùa Trận.

Chúc các Tiên Hữu có những phút thư giãn thoải mái với Bàn Long 3D.