1900 561 558
( 2000đ/phút )

Trải Nghiệm Tân Thủ

Bí kíp


                                                  

Từ level 1 đến level 10:

 •           Mở đầu ,người chơi sẽ làm quen với chuỗi nhiệm vụ Chính  tuyến , thông qua nhiệm vụ hệ thống sẽ hướng dẫn người chơi các thao tác cơ bản, đồng thời người chơi cũng có cơ hội tham gia các tính năng, phó bản ở mức sơ khai

Level 11 đến 29:

Ở giai đoạn này, thông qua nhiệm vụ chính tuyến người chơi sẽ bắt đàu trải nghiệm các tính năng nâng cao, các phó bản hướng dẫn người chơi các phó bản kiếm EXP và bạc, và hệ thống sẽ dẫn dắt người chơi làm quen với các NPC  trong game

 •          Mở hệ thống tính năng trang bị
 •          Mở phó bản cốt truyện thường
 •          Mở tính năng Nguyên Hồn
 •          Mở tính năng thú cưng
 •          Mở tính năng thú cưỡi
 •          Mở Minh Sơn Đoạt Bảo
 •          Thú cưng nâng cao
 •          Mở pháp bảo

Từ 30 trở lên:

Người chơi chủ yếu trải nghiệm các tính năng nâng cao

Đến giai đoạn này người chơi đã khá thuần thục các thao tác trong game và bắt đầu với các tính năng mới khó hơn,  hấp dẫn hơn và phần thưởng cũng tốt hơn: EXP số lượng lớn,vật phẩm tăng cấp cánh, tăng cấp trang bị, thú cưỡi, Kim Nguyên Bảo khóa….

 

 

                            

 •          Nhiệm Vụ Cửu Cung
 •          Nhiệm Vụ Hoàng Bảng
 •          Phó Bản Thanh Đế Độ Kiếp
 •          Phó bản tổ đội Tiềm Kiệt Tinh
 •          Mở Tiên Phủ
 •          Mở Oan Hồn Đài
 •          Mở Cảnh giới
 •          …..