1900 561 558
( 2000đ/phút )

Hướng dẫn trồng Tiên Phủ

Bí kíp


Hướng dẫn trồng Tiên Phủ

Tính năng trồng Tiên Phủ sẽ cung cấp thêm cho các Đại Hiệp Exp, Bạc và 1 số vật phẩm cần thiết khác.

Bước 1

Khi đạt cấp 25, tính năng trồng Tiên Phủ sẽ được khai mở.

Bước 2

Đại Hiệp chọn vùng đất trồng Tiên Phủ hoặc vào cửa Tiệm để có thể mua được "Tiên Anh".

Bước 3

Tại "Tiệm" các đại hiệp có thể chọn các Tiên Anh phù hợp với nhu cầu để thực hiện tu luyện.

Bàn Long 3D 2.1

Bước 4

Đại Hiệp tiến hành trồng Tiên Anh và chờ thời gian để nhận lại vật phẩm sau khi hoàn thành tu luyện.

Bàn Long 3D 2.1

Chú ý: Các Đại Hiệp nên thu hoạch đúng giờ để tránh Tiên Phủ bị bạn bè trộm mất.