1900 561 558
( 2000đ/phút )

Hướng dẫn Rèn Trang Bị

Bí kíp


Hướng dẫn Rèn Trang Bị

Cường Hóa Trang Bị

Cường hóa chính là trên một trang bị có sẵn, các Đại Hiệp thực hiện tăng cộng cho trang bị, cường hóa càng cao thì "Lực Chiến" và "Thuộc Tính" của trang bị càng cao. 

Bàn Long 2.1

Để thực hiện cường hóa, quý Đại Hiệp cần nguyên liệu "Đá Cường Hóa". Cường hóa càng cao thì phẩm chất "Đá Cường Hóa" càng cao.

Tăng Phẩm Trang Bị

Phẩm chất trang bị được chia thành 5 phẩm Trắng, Lam, Lục, Tím, Cam . Trang bị cùng cấp, nhưng phẩm chất càng cao thì thuộc tính càng cao.

Tăng Phẩm Bùa Tăng Phẩm

Tẩy Luyện Trang Bị

Tiến hành tẩy luyện đối với các thuộc tính của các trang bị hiện có để đạt được thuộc tính mới. Nếu đạt được thuộc tính mà chưa vừa ý có thể tiến hành tẩy luyện tiếp.

Tẩy LuyệnBùa Tẩy luyện

Khi tẩy luyện, có thể sử dụng "Khóa"một số thuộc tính cao, dùng "Bùa Tẩy Luyện" để tiếp tục tẩy luyện các thuộc tính khác.

Tăng Cấp Trang Bị

Khi các Đại Hiệp đạt các cấp 40, 50, 60,..100. các sứ giả sẽ cần tăng cấp cho trang bị của mình, giúp nâng cao lực chiến và thuộc tính của trang bị.

Chúc các Đại Hiệp có những phút giây thư giãn thoải mái với Bàn Long 3D.