1900 561 558
( 2000đ/phút )

Hướng Dẫn Kết Hôn

Bí kíp


I.            Điều kiện kết hôn:

 •   Hai nhân vật phải là bạn của nhau
 •   Hai Nhân vật phải có điểm Mị Lực 500 trở lên

II.            Kết hôn:

 •   Hai nhân vật tổ đội đến gặp Nguyệt Lão
 •   Nhân vật Nam đối thoại với Nguyệt Lão chọn  “Ta muốn cầu hôn”

 •   Cầu hôn cần phải có tín vật, chọn loại tín vật bán có thể mua ở cửa hàng:

 •   Sau khi chọn tín vật, hệ thống sẽ gửi lời cầu hôn của nhân vật nam đến nhân vật nữ
 •   Nhân vật nữ nhấp chọn Đồng Ý để tiếp tục (Nếu nhân vật nữ nhấp vào từ chối coi như cầu hôn thất bại)

 

 •   Hệ thống thông báo Cầu Hôn thành công

Sau khi cầu hôn thành công, cả 2 nhân vật sẽ nhận được Thẻ Sâu Đậm

 •   2 Nhân vật dùng Thẻ Sâu Đậm để vượt ải “Thử Thách Tình yêu”, mỗi ngày được vượt 1 ải, sau khi  đánh hết quái trong ả, đối thoại với NPC để nhận các thẻ ( Thẻ Trung Thành, Thẻ Rộng Lượng, Thẻ Chung Thủy, Thẻ Vĩnh Hằng). Vượt ải liên tiếp 5 ngày sẽ nhận được Thẻ Vĩnh Hằng

 •   Có Thẻ Vĩnh Hằng 2 nhân vật tổ đội đến gặp Nguyệt Lão chọn “ Ta muốn kết hôn”

 •   Hệ thống sẽ xác nhận 2 bạn có muốn kết hôn không, bấm vào đồng ý để tiếp tục

 •   Nếu cả 2 đồng ý, xem như kết hôn thành công

 •   Kết hôn thành  công có thể đến NPC Thiên Duyên để nhận tín vật kết hôn

Lưu ý: Tín vật kết hôn hỗ trợ ít hay nhiều phụ thuộc vào vật phẩm cầu hôn của bạn mua lúc đầu