1900 561 558
( 2000đ/phút )

Hệ Thống Trang Bị

Bí kíp


Hệ Thống Trang Bị

Cách kiếm được trang bị : thông qua nhiệm vụ, phó bản, phần thưởng nạp tiền

Tác dụng : Mỗi nhân vật trên các vị trí khác nhau trên người, đều được trang bị các loại trang bị tương ứng, góp phần tăng cao lực tấn công của nhân vật, ví dụ lực công, phòng thủ, sinh lực … và tăng cao lực chiến

Nâng cấp trang bị : có thể thông qua thăng cấp đạo cụ để tiến hành nâng cấp trang b. Các cấp trang bị khác nhau thì thuộc tính cũng khác nhau. Cấp trang bị càng cao, thuộc tính càng cao

 

Phẩm chất trang bị : chia thành 5 phẩm Trắng, Lam, Lục, Tím, Cam . Trang bị cùng cấp, nhưng phẩm chất càng cao thì thuộc tính càng cao

Cường Hóa trang bị : cường hóa chính là trên một trang bị có sẵn, tiến hành tăng thuộc tính của trang bị đó.  Cấp cường hóa càng cao, thuộc tính tương ứng tăng càng cao, các hiệu ứng đặc biệt cũng được phát huy.

 

Cường hóa trang bị đến một mức độ nhất định sẽ có sự biến hóa của các hiệu ứng

Tẩy luyện trang bị :  tiến hành tẩy luyện đối với các thuộc tính của các trang bị hiện có để đạt được thuộc tính mới. Nếu đạt được thuộc tính mà chưa vừa ý có thể tiến hành tẩy luyện tiếp.

 

Khi tẩy luyện, có thể khóa lại một số thuộc tính cao, dùng bùa tẩy luyện để tiếp tục tẩy luyện các thuộc tính khác