1900 561 558
( 2000đ/phút )

Hệ Thống Thú Cưỡi

Bí kíp


Bàn Long 3D xin chào quý Tiên Hữu.

Hệ Thống Thú Cưỡi Bàn Long 3D

Khi đạt cấp 19 các Tiên Hữu sẽ được mở tính năng Thú Cưỡi và mỗi lần tiến hóa Thú Cưỡi sẽ đẹp và mạnh hơn trước. Và đặc biệt điểm lực chiến của Thú Cưỡi sẽ được cộng với điểm lực chiến của các Tiên Hữu.

Thiết Kỵ

Tật Phong

Chiến Cơ

Thiết Giáp

Hỏa Hổ

Liệt Hỏa

Bôn Lôi

Nhện Sắt

Lôi Chiến

Mãng Long

Khi các Tiên Hữu sở hữu đủ mảnh Mãng Long thú Cưỡi sẽ biến hình.

Thính Đế

Khi các Tiên Hữu sở hữu đủ mảnh Thính Đế thú Cưỡi sẽ biến hình.

Chúc quý Tiên Hữu có những phút giây thư giãn thoải mái với Bàn Long 3D.