1900 561 558
( 2000đ/phút )

Hệ Thống Thú Cưng

Bí kíp


Hệ Thống Thú Cưng Bàn Long 3D

Khi đạt cấp 15 các Tiên Hữu sẽ được mở tính năng Thú Cưng và mỗi lần tiến hóa Thú Cưng sẽ đẹp và mạnh hơn trước. Và đặc biệt điểm lực chiến của Thú Cưng sẽ được cộng với điểm lực chiến của các Tiên Hữu.

Thú CưngHình ảnh
Hải TinhBàn Long 3D
Hỏa TinhBàn Long 3D
Rồng QuỷBàn Long 3D
Tiểu Ác MaBàn Long 3D
Nhân NgưBàn Long 3D
Miêu TinhBàn Long 3D
Thiên HoánBàn Long 3D
Gấu ChúaBàn Long 3D
Cự NhânBàn Long 3D
Thiên SưBàn Long 3D
Lang ThầnBàn Long 3D

Chúc quý Tiên Hữu có những phút giây thư giãn thoải mái với Bàn Long 3D.