1900 561 558
( 2000đ/phút )

Biến Hình Thú Cưỡi

Bí kíp


  •   Nhấp vào Vé gọi Thính Đế chọn “Dùng”

 

  •   Sau đó mở vào giao diện thú cưỡi

  •   Chọn “Biến hình”

 

  •   Tiếp tục nhấp vào nút “Thần Thú Cưỡi”

 

  •   Nhấp vào “Thính Đế”

 

  •   Nhấp vào nút “Biến hình”

 

  •   Biến hình thú cưỡi cần 1 Bùa Biến Hình (100KNB), nhấp mua để mua Bùa biến hình  •   Đến đây Quý Tiên Hữu đã có 1 thú cưỡi Thính Đế vô cùng đẹp